Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thị Phương. Chức vụ : Giám đốc
Email : lephuong@duocphamvinhgia.vn
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia
Trụ sở : Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
ĐT : 04 353 767 63/64 - Email : lephuong@duocphamvinhgia.vn