Trang chủ Thụ tinh nhân tạo

Thụ tinh nhân tạo

thụ tinh nhân tạo là gì

Thụ tinh nhân tạo là gì

17/10/2012

Chưa có bình luận

Thụ tinh nhân tạo là quá trình thụ tinh mà không qua giao hợp bình thường. Có hai hình thức thụ tinh nhân tạo, hình thức do người chồng (AIH) là lấy tinh trùng của người chồng cấy vào âm...

Tin đọc nhiều