Trang chủ bị viêm âm đạo

bị viêm âm đạo

Vệ sinh âm hộ ngày hành kinh như thế nào

Vệ sinh âm hộ ngày hành kinh như thế nào

21/09/2012

Chưa có bình luận

Khi quyết định kết hôn, không nên chỉ nghỉ đến chuyện chọn “ngày tốt” mà còn phải nghĩ đến chuyện tránh bắt đầu ngày kinh. Nếu muốn dời ngày kinh thì một tuần trước khi bắt đầu ngày kinh dự...

Tin đọc nhiều